Based on the number of differences in amino acid sequence?


Question: Based on the number of differences in amino acid sequence?

The main difference between base sequence and amino acid sequence is that a base sequence builds up either DNA and RNA molecule whereas amino acid sequence builds up proteins. The arrangement of amino acids in proteins. Proteins can be made from 20 different kinds of amino acids and the structure and function of each protein are determined by the kinds of amino acids used to make it and how they are arranged in structure of protein .

0 Komentar

Mag-post ng isang Komento

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


Newly discovered Queries 

Ano ang ginawa ni nanay?


 💕Isang kahilingan mula sa mga kapatid💕

Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kahon ng komento, ang pangkat ng rjwala ay handang sagutin ang iyong mga katanungan.