Based on the number of differences in amino acid sequence, which pair of organisms is least related to each other?


Question: Based on the number of differences in amino acid sequence, which pair of organisms is least related to each other?

The protein molecule called cytochrome c which serves a vital function in respiration within cells consists of the same 104 amino acids in exactly the same order. This means that the hagfish is the least related to the other organisms. Humans are most closely related to the monkey there is only one amino acid difference between the two.

0 Komentar

Mag-post ng isang Komento

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


Newly discovered Queries 

Ano ang ginawa ni nanay?


 💕Isang kahilingan mula sa mga kapatid💕

Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kahon ng komento, ang pangkat ng rjwala ay handang sagutin ang iyong mga katanungan.