Compare the features of humans and primates brainly?


Question: Compare the features of humans and primates brainly?

Humans have 46 chromosomes in their cells while all of the great apes have 48. Primates are related, they are genetically similar. Human DNA is on average 96% identical to the DNA of our most distant primate relatives. Different shape of skull. Humans have a flatter face compared with more forward projecting faces of apes.

0 Komentar

Mag-post ng isang Komento

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


Newly discovered Queries 

Ano ang ginawa ni nanay?


 💕Isang kahilingan mula sa mga kapatid💕

Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kahon ng komento, ang pangkat ng rjwala ay handang sagutin ang iyong mga katanungan.