In which era can the oldest fossils be found?


Question: In which era can the oldest fossils be found?

The oldest era is the paleozoic era which means "ancient life". The oldest officially recognized fossils are found in rocks from about 3.5 billion years ago putting them in the paleoarchean era of the archean eon. It is subdivided into six geologic periods the cambrian, ordovician, silurian, devonian, carboniferous, and permian.

0 Komentar

Mag-post ng isang Komento

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


Newly discovered Queries 

Ano ang ginawa ni nanay?


 💕Isang kahilingan mula sa mga kapatid💕

Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kahon ng komento, ang pangkat ng rjwala ay handang sagutin ang iyong mga katanungan.