List down five adaptations that our species may develop in order to continue surviving on earth?


Question: List down five adaptations that our species may develop in order to continue surviving on earth?

Among them are webbed feet ,sharp claws , whiskers ,sharp teeth , large beaks ,wings ,and hooves. Adeptations are unique characteristics that allow animals to survive in their environment. There are three types of adaptations are used structural ,physiological , and behavioral. Wood frogs freeze their bodies.
Kangaroo rats survive without ever drinking water. Antarctic fish have antifreeze proteins in their blood. African bullfrogs create mucus homes to survive the dry season.

0 Komentar

Mag-post ng isang Komento

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


Newly discovered Queries 

Ano ang ginawa ni nanay?


 💕Isang kahilingan mula sa mga kapatid💕

Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kahon ng komento, ang pangkat ng rjwala ay handang sagutin ang iyong mga katanungan.