Would you say that there are similarities between the chimpanzee and man brainly?


Question: Would you say that there are similarities between the chimpanzee and man brainly?

Human DNA is on average 96% identical to the DNA of our most distant primate relatives and nearly 99% identical to our closest relatives chimpanzees and bonobos. Chimpanzee walk on all fours. Chimpanzees mainly move around on all four limbs much like gorillas and monkeys though they can move bipedally. Chimpanzees can not swim.

0 Komentar

Mag-post ng isang Komento

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


Newly discovered Queries 

Ano ang ginawa ni nanay?


 💕Isang kahilingan mula sa mga kapatid💕

Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kahon ng komento, ang pangkat ng rjwala ay handang sagutin ang iyong mga katanungan.