Write a short essay proving that vertebrates evolved from a common ancestor brainly?


Question: Write a short essay proving that vertebrates evolved from a common ancestor brainly?

The evolutionary origin of vertebrates has been debated ad nauseam by anatomists, paleontologists, embryologists and physiologist etc. This may be because we are animals ourselves. As such we have a number of features in common with all the organisms placed in the animal kingdom and these common features indicate that we have a shared evolutionary history.

0 Komentar

Mag-post ng isang Komento

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


Newly discovered Queries 

Ano ang ginawa ni nanay?


 💕Isang kahilingan mula sa mga kapatid💕

Mangyaring magtanong ng anumang mga katanungan sa kahon ng komento, ang pangkat ng rjwala ay handang sagutin ang iyong mga katanungan.